2019

Ökade klyftor när värnskatten tas bort

2019-08-30 Östra Småland

Slopad värnskatt kostar staten drygt sex miljarder kronor per år. Ekonomerna är oeniga om effekterna, skriver Östra Småland. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och pekar bland annat på möjligheten att kombinera slopad värnskatt med höjda kapitalskatter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se