2019

Critics Say Rent Control Will Likely Destroy New York City

2019-09-01 The Industry Reporter

För den som har en hyresreglerad lägenhet i New York, kan det i slutändan kosta mer än vad man hade räknat med, skriver The Industry Reporter i en ledare. "Assar Lindbeck, [IFN och Stockholm universitet] har en gång sagt att hyrereglering, näst efter bombning, är det mest effektiva sättet att förstöra en stad."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se