2019

Striden om märket

2019-09-05 Dagens Arbete

Dagens Arbete skriver att industrins modell för lönesättning är under press. De skriver bland annat om kritiken mot låga löneökningar och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se