2019

Olof Ehrenkrona: Regleringarna gör oss både skuldsatta och inlåsta

2019-09-06 Svenska Dagbladet

Assar Lindbeck, IFN, omnämns i en ledare av Olof Ehrenkrona i Svenska Dagbladet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se