2019

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande- Global Award for Entreprenurship Research 2019 till Boyan Jovanovic

2019-09-11 Ekonomisk debatt

MIkael Stenkula, IFN, mfl skriver om 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research- Boyan Jovanovic i Ekonomisk Debatt. De skriver bland annat att Jovanovic har biragit till en ökad försåelse av vem som egentligen blir entreprenör.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se