2019

Mindre i skatt betyder inte att staten "ger"

2109-09-12 Uppsala Nya Tidning

Lars Calmfors, IFN, omnämns i Sakine Madons ledare i Uppsala Nya Tidning som tar upp höstbudgeten och värnskatten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se