2019

Martin Liby Troein: Hellre en rejäl lönehöjning än ett friår

2019-09-16 Dagens Nyheter

I en ledare i Dagens Nyheter, refereras till Lars Calmfors, IFN.  Martin Liby Troein skriver

"Ekonomen och DN-kolumnisten Lars Calmfors har utförligt argumenterat för att det är dags att ompröva industrins lönenorm: den utgör en priskontroll som innebär att lönerna inom tjänstesektorn, i synnerhet den offentliga, inte är marknadsmässiga, vilket leder till arbetskraftsbrist."

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se