2019

Kommuners event riskerar skattemedel

2019-09-17 Offentliga Affärer

Andreas Bergh, IFN pch Lunds universitet, intervjuas i tidningen Offentliga Affärer om Ekots enkätundersökning om kommuner som satsar pengar på event. Han berättar bland annat att han nyligen färdigställt en artikel tillsammans med statsvetaren Gissur Elingsson.

"/../Vi konstaterar att det finns en betydande risk att kommuner hamnar i en osund konkurrenssituation gentemot varandra där varje kommuns marknadsföringsåtgärder försvårar för andra kommuners liknande åtgärder. Den kommer i ett nummer av Ekonomisk Debatt under hösten, nr 7 närmare bestämt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se