2019

Budget på tvärs mot löften om minskade klyftor

2019-09-18 Dagens Nyheter

Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas om höstbudgeten i Dagens Nyheter. Hon säger bland annat att ett sätt att på samma gång åstadkomma stabila skatteintäkter och minska klyftorna är att återinföra fastighetsskatten.

– Slopad värnskatt ökar klyftorna. Jag tolkar det som att de ska göra något annat också i den här skattereformen som att införa en fastighetsskatt som kanske är progressiv och slår hårdare mot högre taxerade fastigheter. Man skulle också kunna kompensera med skattesänkningar på annat håll, till exempel genom ett utökat grundavdrag, säger Åsa Hansson. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se