2019

Gråt inte över värnskatten, Magdalena Andersson

2019-09-18 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN, omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.  De skriver att Andreas Bergh utförligt visat att skillnader i kapitalinkomster drivit på inkomstspridningen mest.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se