2019

Varför sväller Uppsalas kommunikationsstab?

2019-09-18 Uppsala Nya Tidning

Anderas Bergh, IFN och Lunds universitet, omnämns i en ledare av Sakine Madon i Uppsala Nya Tidning. Hon hänvisar till intervjun i tisdags med Andreas Bergh i Sveriges Radios Ekot, om hur kommuner väljer att satsa pengar på event.

"Som nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh säger till Ekot borde kommunerna i stället lägga kraft och energi på vård, skola och omsorg.", skriver Sakine Madon.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se