2019

Border carbon tariffs: giving up on trade to save the climate?

2019-09-25 Natural Gas World

Henrik Horn, IFN, har tillsammans med André Sapir skrivit om att handel och klimatåtgärder inte nödvändigtvis är motsatser. Artikeln publicerades ursprungligen på Bruegel.org och finns nu även på nätplattformen Natural Gas World.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se