2019

”Rapporten visar forskningsbehovet”

2019-09-25 Läkemedelsvärlden

Mårten Blix, IFN, medverkade som opponent då en rapport om digital vård presenterades. Tidningen Läkemedelsvärlden skriver  att Mårten Blix framhöll att rapporten bidrar till kunskapsutvecklingen på området men att han var kritisk till att den lämnar omdebatterade frågor utan belysning.

– En viktig fråga är om den digitala vården leder till hjälpe för människor som behöver vård men annars inte slulle få det, alltså att den tillgodoser ett annars ouppfyllt vårdbehov Det vore en jättevinst om det vore så och detta perspektiv finns inte med i rapporten, sa Mårten Blix.

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se