2019

Sverige på efterkälken: Här är experternas lösningar på integrationen

2019-09-25 Arbetsmarknadsnytt

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i  Arbetsmarknadsnytt  om arbetslösheten bland utrikes födda. Han säger bland annat:

– Vi har en större andel utrikes födda i befolkningen och ett större sysselsättningsgap till inrikes födda än de andra nordiska länderna. Det hänger förstås ihop med att vi har haft en så pass stor invandring av flyktingar som många gånger har en mycket låg utbildningsnivå. Det ställer enligt min mening större krav på omfattande reformer.

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se