2019

Trade on a low carbon diet

2019-09-27 Financial Times

Henrik Horns, IFN, bloggartikel om koldioxidtullar, refereras till i Financial Times.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se