2019

Betygsutredaren har "fria händer" att hindra glädjebetygen

2019-10-01 Lärarnas tidning

Lärarnas tidning skriver om betygssystemet och hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se