2019

Wanted: Perfect design for Europe’s carbon border tax

2019-10-02 Politico

Henrik Horn, IFN, intervjuas av Politico om Ursula von der Leyens så kallade Green Deal och det komplexa i att införa koldioxidtullar i EU.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se