2019

Chefen tjänade på att korta arbetsveckan med en dag

2019-10-11 Arbetet

Tidningen Arbetet skriver om förkortad arbetstid och medborgarlön. De har intervjuat Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet som säger:

– Det finns ofta helt orealistiska förväntningar på vad en basinkomst eller medborgarlön skulle kunna leda till.

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se