2019

Lars Calmfors: Det kan vara farligt med generös a-kassa för fler

2019-10-23 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter att det kan vara farligt med en generös a-kassa för fler. Lars Calmfors skriver om den pågående utredningen om att reformera arbetslöshetsersättningen.

Lars Calmfors skriver bland annat att "en utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen till att omfatta fler kommer att få negativa sysselsättningseffekter om den innebär högre ersättningsnivåer än dagens försörjningsstöd. Det skulle vara direkt kontraproduktivt när det gäller att främja till exempel utrikes föddas arbetsmarknadsintegration. Det senare bör enligt min uppfattning ha högsta prioritet."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se