2019

Andreas Bergh: Det demografiska problemet vi varnats för i decennier är här nu

2019-10-29 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter om det demografiska problemet när en stor mängd äldre ska försörjas av relativt få yngre. 

" Det kommer att krävas prioriteringar kring vad som ska skattefinansieras, och nya tekniska lösningar. Det är inte heller någon bra idé att enbart ge kommunerna mera pengar. Men om ökade resurser till välfärden kombineras med större handlingsfrihet för kommunerna och ett förbättrat ansvarsutkrävande på den kommunala nivån har vi åtminstone något bättre förutsättningar att klara välfärden även  under nästa tuffa decennium. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se