2019

Kaos eller stabilitet? Upptakten till avtalsrörelsen känns inte bra

2019-10-29 Norrländska Socialdemokraten

Norrländska Socialdemokraten, hänvisar till Lars Calmfors, IFN , i en ledare om avtalsrörelsen: 

"Under mer än 20 år har märket skapat stabilitet på arbetsmarknaden och gett stigande reallöner åt alla arbetande kvinnor och män i Sverige. Men nu menar allt fler, däribland ekonomiprofessorn Lars Calmfors, att de delar av arbetsmarknaden som behöver mer arbetskraft – till exempel skolan och vården – måste ges utrymme att höja lönerna betydligt snabbare än industrin."

Läs mer bakom betalvägg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se