2019

Die EU feilt an einer Co2-Grenzabgabe

2019-11-04 Kurier

Den österrikiska tidningen Kurier har intervjuat Henrik Horn, IFN, om koldioxidtullar och handelsregler, en fråga som är aktuell inom EU. Det går att utforma sådana tullar så att risken för att de utnyttjas protektionistiskt begränsas. Men det är inte enkelt, säger Henrik Horn. Koldioxidtullar ska dock endast ses som ett komplement till stärkt europeisk inhemsk klimatskyddslagstiftning.

 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se