2019

Lars Calmfors: Den radikala reformen kommer att skada fler än Arbetsförmedlingen

2019-11-04 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om förändringen av Arbetsförmedlingen. Det kommer inte att sluta väl, skriver han. "Forskningen ger inte något entydigt svar på frågan om arbetsmarknadstjänster bäst utförs av privata eller offentliga leverantörer. Antalet studier från olika länder som jämför de två typerna av aktörer är få. De som finns ger inte stöd för vare sig att privata utförare varit billigare eller bättre på att få arbetslösa i arbete. Studierna tyder snarare på motsatsen. Men resultaten kan förstås bero på att man i de undersökta fallen inte riggat systemen med privata utförare på bästa sätt. Det har sannolikt skett en gradvis läroprocess så att kunskaperna om hur sådana system ska konstrueras nu är större än tidigare."

 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se