2019

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?

2019-11-06 Ekonomisk Debatt

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet och Gissur Ó Erlingsson, Liköpings universitet skriver en debattartikel i tidskriften Ekonomisk Debatt om kommunernas satsningar på kommunal platsmarknadsföring. De skriver att om kommunal kärnverksamhet sköts effektivt och med hög kvalitet, främjar den sannolikt också tillväxten.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se