2019

Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat

2019-11-18 Dagens Nyheter

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver en debattartikel i Dagens Nyheter om en engelsk modell för kvalitetsjämförelser inom vården. En inspektionsmyndighet granskar och betygsätter vårdgivare, utfallsdata samlas in på sjukhus- och läkarnivå och resultaten publiceras. För att stärka sjukvårdssystemets legitimitet borde Sverige införa liknande kvarlitetsjämförelser, skriver han tillsammans med sir Bruce Keogh,tidigare medicinsk chef för National Health Service.

Läs mer

Läs sammanfattning i Offentliga Affärer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se