2019

Henrik Jordahl: Tveksam privatisering av Arbetsförmedlingen

2019-11-26 Norrbottens-Kuriren, Hela Gotland, Nya Wermlands-Tidningen

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, skriver om privatiseringen av Arbetsförmedlingen i en krönika publicerad i Norrbottens-Kuriren och Hela Gotland.

" Arbetsförmedlingen fungerar dåligt och behöver reformeras. Men förändringarna bör ske i rimlig takt och ha stöd i forskning." Han skriver om fem randomiserade fältexperiment där en slumpvis utvald grupp arbetssökande får hjälp av privata förmedlingsföretag och sedan jämförs med en kontrollgrupp av arbetssökande som får hjälp av den statliga arbetsförmedlingen.  

Läs mer (bakom betalvägg) i Norrbotttens-Kuriren

Hela Gotland

Nya Wermlands-Tidningen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se