2019

Sänk skatten eller tappa talangerna

2019-11-28 Kvartal

I en essä i Kvartal, hänvisar Torbjörn Kronander till forskning av Magnus Henrekson, IFN:

"Svenska elevers kunskapsfall har visat sig i ett flertal internationella undersökningar de senaste decennierna och i rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" /.../ framgår att fallet till stor del drivs av kunskapsförsämringar bland de allra bästa eleverna."

Läs mer i Kvartal

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se