2019

Give fully market-based electricity markets a second chance

2019-12-02 Encompass Europe, 2019-12-05 Second Opinion

Pär Holmberg, IFN, skriver om elmarknaden i Europa i en debattartikel på Encompass Europe. EU och Tyskland bör göra ytterligare studier innan de överger tanken på en marknadsbaserad europeisk elmarknad, skriver han.

Läs mer

Läs svensk version av artikeln på Second Opinion

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se