2019

Vad är alternativen till en privatisering av Arbetsförmedlingen?

2019-12-03 Tidningen ETC

Tidningen ETC har intervjuat Lars Calmfors, IFN, om privatiseringen av Arbetsförmedlingen. 

Lars Calmfors säger att det inte finns något stöd i forskningen för att privata utförare generellt skulle vara mer effektiva än offentliga:

"Den forskning som finns talar snarare för motsatsen, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, som ändå vill se ett försök med privata utförare – som utvärderas noga." Skriver ETC.

Läs mer bakom betalvägg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se