2019

Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar valutakursens känslighet

2019-12-04 Ekonomisk Debatt

Malin Gardberg, IFN, skriver i Ekonomisk Debatt om hur utländsk skuldfinansiering, till exempel via obligationer och banklån, ökar en valutas känslighet för turbulens på finansmarknaden. Aktiefinansiering minskar i stället känsligheten.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se