2019

”Flytta FoU-stödet från större till mindre företag”

2019-12-06 Ny Teknik

Roger Svensson, IFN, skriver en debattartikel i Ny Teknik om FoU-stödet.

"Idag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se