2019

Calmfors om AF-reformen: Skolexempel på hur beslut inte ska fattas

2019-12-09 Arbetet och Fplus

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Arbetet om förändringarna av Arbetsförmedlingen och regeringens ändrade beslut i frågan:

– Att det behövs mer tid är i och för sig en rimlig ståndpunkt. Å andra sidan är man mitt i processen så det hade behövt annonseras från början. Nu har det lagts ner kontor och personal har slutat. Det är inte lätt att pausa nu.

 

Läs mer

Läs även i fplus

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se