2019

Nyheterna om världsekonomin är bättre än vi tror

Dagens Nyheter 2019-12-15

Dagens Nyheter skriver om medias rapportering av FN:s rapport om mänsklig utveckling och tar upp hur olika medier valt att fokusera på negativa respektive positiva aspekter. De menar att det finns mycket att lyfta fram, bland annat hänvisar de till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som skrivit om rapporten.

" Även nationalekonomen Andreas Bergh, kolumnist på dessa sidor, läser FN:s rapport med positiva glasögon. På sin blogg listar han flera anledningar att glädjas: Syrien är det enda land där medborgarna fått det sämre sedan 1990. Förväntad livslängd ökar, framför allt i de minst utvecklade länderna."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se