2019

Dåligt betyg för läroböcker

2019-12-27 Barometern OT

I en ledare i Barometern OT, skrivs om Andreas Berghs, IFN och Lunds universitet, artikel i Ekonomisk debatt om hur nationalekonomi beskrivs i läroböcker på gymnasiet.

" Ett generellt drag är, visar redovisningen, att marknaden nästan alltid problematiseras. Det är en världsbild som känns igen. Och den bygger på att statens funktion är att rätta till marknader som per definition om inte är onda så problematiska."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se