2019

”Sverige behöver en social bostadspolitik”

2019-05-19 Svenska Dagbladet

I en replikpå SvD Debatt skriver Markus Kallifatides, ordförande i S-föreningen Reformisterna, att "den 'infasning' av marknadshyror i det krympande beståndet av äldre hyresrätter [...], allt annat lika, innebära inget annat än ytterligare en gigantisk värdeöverföring till privatkapitalets händer – ett ämne som till exempel Assar Lindbeck [IFN] behandlat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se