Institutet i media

Andreas Bergh: Därför når vi aldrig enighet om pandemiåtgärderna

2021-01-03 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriveri en ledarkrönika i Dagens Nyheter om varför vi är oense om coronaåtgärder.

"Det är inte konstigt att experterna är oense om pandemin.Våra åsikter om strategier mot coronaviruset handlar ofta inte om fakta utan om personlig benägenhet att acceptera risk."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se