2020

Professor: Vanlig politik biter inte mot corona

2020-03-04 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, intervjuas i Svenska Dagbladet om politiska åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av Coronaviruset:

– Det kan hända att traditionell finanspolitik har en viss positiv effekt. Men jag ställer mig tvekande till att den är särskilt stor i det här läget. Effektiviteten är sannolikt väldigt mycket mindre än i en normalsituation, säger Lars Calmfors.

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se