2020

Dubbla utbildningar – inget jobb: "Varför"?"

2020-03-06 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, intervjuas av Svenska Dagbladet i en artikel om arbetslöshet bland utrikes födda.Ett sätt att få fler i arbete är genom utbildning, säger han:

– Utbildningssatsningar verkar fungera bra för just den här gruppen. Olika typer av anställningsstöd är också en effektiv åtgärd, men förhållandevis dyrt, säger Lars Calmfors. 

Han säger också i intervjun att han vill se fler nya typer av enkla jobb med lägre minimilön än idag, men poängterar att det inte finns något enkelt svar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se