2020

2020-03-11 Politiker – inte Folkhälsomyndigheten – behöver ta täten i coronabekämpningen

2020-03-11 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om coronabekämpningen. Hur långt sträcker sig en expertmyndighets ansvar och vilket ansvar har politiken, frågar han sig.

"Min uppfattning är att betydligt kraftigare åtgärder borde ha vidtagits på ett tidigt stadium, eftersom kostnaderna för dessa förefaller begränsade jämfört med de kostnader som kan uppkomma på längre sikt vid omfattande smittspridning. Men dessa avvägningar är i grunden värderingsmässiga och bör göras på politisk nivå."

Läs mer

Läs även Heidi Avellans text i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad där hon hänvisar till Lars Calmfors

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se