2020

Nationalekonomen om coronakrisen: "Kan bli ett BNP-fall på flera procent"

2020-03-15 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter har intervjuat Lars Calmfors, IFN, om de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Lars Calmfors säger att det är omöjligt att säga vad kostnaden blir i slutändan, men drar paralleller till 90-talskrisen. Under 90-talskrisen föll BNP kraftigt tre år i rad och fallet slutade på totalt cirka fem procent. Enligt Calmfors kan man inte utesluta en liknande utveckling:

 – Det kan mycket väl bli ett BNP-fall i den storleksordningen. Men en trolig skillnad mot 90-talskrisen är att en nedgång blir mer koncentrerad i stället för att som då dra ut över flera år, säger han.

Läs mer

Läs även notis i Aktiebladet

Läs även ledare i Södermanlands Nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se