2020

Ekonomiska konsekvenser av att bromsa smittan

2020-03-20 Studio Ett, Sveriges Radio

Daniel Waldenström, IFN, medverkade i ett samtal i Studio Ett om de ekonomiska konsekvenserna av att bromsa smittan.

Det är lite av en ny situation i debatten, fokus har gått från att vara fullt ut på hälsoläge och smittspridning till att också fundera på vilka de ekonomiska konskevenserna blir, sa Daniel Waldenström.

Jag tycker att regeringen har skött sig bra, men att de måste göra ännu mer för att föra in både de ekonomiska och hälsomässiga perspektiven, sa han.

Läs mer och lyssna här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se