2020

Vi måste få hjulen att rulla igen

2020-03-20 Svenska Dagbladet, TT, Ystad Allehanda m.fl.

Daniel Waldenström, IFN, intervjuades av nyhetsbyrån TT i en artikel som publicerades i bland andra Svenska Dagbladet.

"Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), kallar det hela ett gigantiskt experiment där världens länder bidragit till att stänga ned stor del av den globala ekonomin genom utegångsförbud och stängda gränser.

Vad konsekvenserna blir är högst oklara.

– Den här krisen är till skillnad från många andra tidigare kriser kopplad till en politisk intervention. Det gör att väldigt sunda verksamheter kan sopas undan bara för att politiker bestämt sig att stänga ned hela ekonomier – det vill säga en total kollaps, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt viktigt att regeringen tar in den ekonomiska konsekvensen i den här diskussionen i sin hantering av krisen omedelbart."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se