2020

Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem

2020-03-21

Martin Andersson, affilierad till IFN, är en av tre ekonomer som skriver på DN Debatt om regeringens krispaket. Åtgärderna löser inte småföretagarnas problem, menar författarna:

"Åtgärderna för att hålla uppe efterfrågan med sänkta räntor och beredskapen att vidta finanspolitiska åtgärder är föredömliga. Men de aviserade krispaketen löser inte det som kan beskrivas som en efterfrågekollaps."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se