2020

Ger mer stöd till företag. Men ställ krav därefter.

2020-03-25 Sydsvenska Dagbladet

Magnus Henreksons, IFN, debattartikel i Dagens Nyheter refereras i Sydsvenska Dagbladets och Helsingborgs Dagblads  ledare om stödpaketet till företagen:
 
"Ekonomiprofessor Magnus Henrekson menar i sin tur att företag inte kan överbrygga krisen med hjälp av lån även om de skulle vara räntefria. Staten måste vidta massiva åtgärder för att sänka företagens kostnader, skriver han på DN Debatt. Bland annat bör staten ta hela kostnaden för permitterade anställda inom tjänstesektorn samt ge uppskov med betalning av bank- och hyresskulder. Sammanlagt handlar det om åtgärder för uppemot 100 miljarder kronor i månaden under ett halvår.
Det har Sverige råd med, resonerar Henrekson, eftersom statsskulden internationellt sett är låg. En stor del av pengarna kommer tillbaka till stat, kommuner och regioner via skatt och sociala avgifter. Och alternativet, med företagskonkurser och snabbt stigande arbetslöshet, kan bli ännu dyrare för staten."
 
Läs mer
 
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se