2020

Hemmamarknad viktig för vårt välstånd

2020-03-27 Dagens Industri

Magnus Henrekson, IFN, skriver en debattatikel i Dagens Industri om den inhemska tjänstesektorns betydelse för vår ekonomi.

"Huvuddelen av det svenska välståndet emanerar från varor och tjänster producerade i Sverige för svenska brukare och konsumenter. Vi kan därför inte stilltigande se på när den inhemska tjänstesektorn förtvinar och dör under coronakrisen i tron att det är exportindustrin som ensam kan och ska vara räddningen för svensk ekonomi när krisen äntligen är över."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se