2020

Så kan krisande företag räddas

2020-04-02 Kvartal

Magnus Henrekson, IFN och Tommy Furland, autkoriserad revisor, skriver om regeringens åtgärdspaket  i Kvartal .

De anser att lån inte är tillräckligt för att rädda krisande företag. Istället skulle statliga bidrag som betalas ut via företagens skattekonton kunna vara lösningen.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se