2020

Regeringen lättar på reglerna om korttidspermittering

2020-04-14 Studio Ett, Sveriges Radio

Lars Calmfors, IFN, kommenterade regeringens nya åtgärdspaket i Studio Ett, Sveriges Radio.

Att lätta på reglerna för korttidspermitteringar är bra, men mer behöver göras menar Lars Calmfors.

Hör inslaget här

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se