2020

Otillräcklig coronabudget

2020-04-16 Nya Wermlands-Tidningen

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en ledare om vårändringsbudgeten i Nya Wermlands-Tidningen.

De tycker att regeringen inte gör tillräckligt och hänvisar till flera nationalekonomer, bland annat ordföranden för Finanspolitiska rådet, Harry Flam och tidigare ordföranden Lars Calmfors:

"Nuvarande ordföranden Harry Flam säger att det viktigaste är att undvika konkurser, och en annan tidigare ordförande, Lars Calmfors, kritiserar senfärdigheten och vill bland annat ha hyresstöd.

Om regeringen har svårt att lyssna på Moderaterna borde de i alla fall ta till sig av vad nationalekonomerna säger, innan tiden runnit iväg. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se