2020

Först fick Nora Bavey panik – sedan bytte hon strategi

2020-04-18 Svenska Dagbladet

Alexander Ljungqvist, Handelshögkolan i Stockholm och affilierad till IFN, interjvuas av Svenska Dagbladet.

Tidningen skriver om företag som drabbas av coronakrisen och frågar vilka som kommer att drabbas hårdast.

– Oerfarna grundare och oerfarna investerare. De som har varit med om krissituationer tidigare är förberedda. De förebereder sig genom att minska kostnaderna och höja priserna, säger Alexander Ljungqvist.

Läs mer

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se