2020

Debatt: Ekonomiskt andrum genom sänkta skatter

2020-04-24 Jönköpings-Posten och 2020-05-25 Nya Wermlands-Tidningen

Andreas Bergh och Henrik Jordahl, IFN, skriver en debattartikel i Jönköpings-Posten om coronakrisen och företagen:

"Många små och medelstora företag som nu dras med höga fasta kostnader och nästan inga intäkter kommer att vara avgörande för sysselsättningens återhämtning efter krisen, och därmed för framtidens skatteintäkter.

Att ge företagen andrum genom att för en tid upphäva deras skattskyldighet kan bli en stor samhällsekonomisk vinst. Inga skattepengar kommer in från företag som tvingas i konkurs. Att stödja företag genom att sänka deras skatter är en enkel åtgärd som innebär att stöden hamnar på den nivå som företagen normalt sett bidrar med."

Läs mer

Läs även i NWT

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se